.

Informacje o projekcie

PROJEKT „ZAWODOWY KIEROWCA – PODSTAWĄ BRANŻY TRANSPORTOWEJ" realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem Projektu jest wzrost potencjału osobowego 40 mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw z branży transportowej z woj. dolnośląskiego poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji kierowcy samochodu ciężarowego i kierowcy autobusu 105 (6 kobiet, 99 mężczyzn) przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:

 • Kurs prawo jazdy kat. C
 • Kurs prawo jazdy kat. C+E
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w ramach kat. C
 • Kurs prawo jazdy kat. D
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w ramach kat. D

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów pozwolą na uzyskanie uprawnień:

 • kierowcy samochodu ciężarowego (kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona)
 • kierowcy autobusu (kurs kat. D, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona)

Zapewniamy:

 • kurs,
 • badania lekarskie,
 • badania psychotechniczne,
 • doświadczonych trenerów i instruktorów,
 • materiały szkoleniowe,
 • posiłek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin (jednorazowo)
 • zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia teoretyczne (zwrot kosztów dojazdu przewidziany jest dla uczestników, których dojazd na zajęcia teoretyczne przekracza 40 km w każdą ze stron)

Termin realizacji Projektu: 01.01.2013 r. – 31.10.2014 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kursy odbywać się będą we Wrocławiu i prowadzone będą przez
Auto Szkołę WOTA.