.

Adresaci projektu

1. 70 przedsiębiorstw z branży transportowej (sekcja H PKD 2007: dział 49) posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. dolnośląskiego, w tym:  

  • 60 mikroprzedsiębiorstw (w tym 30 samozatrudnionych) – 85 osób (5 kobiet, 80 mężczyzn)
  • 7 małych przedsiębiorstw – 15 osób (1 kobieta, 14 mężczyzn)
  • 3 średnie przedsiębiorstwa –5 osób

2. 105 przedsiębiorców/pracowników z terenu woj. dolnośląskiego, w tym: 

  • 6 kobiet i 99 mężczyzn 
  • posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie 
  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach lub prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą, na terenie woj. dolnośląskiego 

 W Projekcie może uczestniczyć 105 osób dorosłych, w tym 6 kobiet i 99 mężczyzn, zgłoszonych przez ich pracodawców, chętnych do podwyższenia kwalifikacji zawodowych i spełniających jednocześnie wszystkie kryteria kwalifikacyjne opisane w dziale REKRUTACJA.