.

Działania w ramach projektu

W ramach Projektu zrealizowane zostaną w dwóch blokach następujące szkolenia:

Blok C obejmuje:

  • Kurs prawo jazdy kategorii C - 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 30 godzin),
  • Kurs prawo jazdy kategorii C+E - 45 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 25 godzin),
  • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna 130 godzin; część praktyczna 10 godzin).
W ramach bloku C zorganizowane zostaną 4 edycje, w każdej weźmie udział po 15 osób. Łącznie weźmie udział 60 osób, w tym: 2 kobiety i 58 mężczyzn.

Blok D obejmuje:

  • Kurs prawo jazdy kat. D - 80 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 60 godzin),
  • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna 130 godzin; część praktyczna 10 godzin).
W ramach bloku D zorganizowane zostaną 3 edycje, w której weźmie udział po 15 osób. Łącznie weźmie udział 45 osób, w tym: 4 kobiety i 41 mężczyzn.
Każda osoba może wziąć udział tylko w jednym z dwóch bloków.