.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin projektu (Pdf)
 2. Umowa szkoleniowa (Pdf)
 3. Formularz zgłoszeniowy (przedsiębiorstwo)  (Pdf)
 4. Formularz zgłoszeniowy (pracownik/samozatrudniony)   ( Pdf)
 5. Lista kandydatów (przedsiębiorstwo) (Pdf)
 6. Deklaracja uczestnictwa (pracownik/samozatrudniony) (Pdf)
 7. Oświadczenie uczestnika (pracownik/samozatrudniony) (Pdf)
 8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (przedsiębiorstwo) (Pdf)
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorstwo) (Pdf)
 10. Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych (przedsiębiorstwo) (Pdf)
 11. Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika (przedsiębiorstwo) (Pdf)
 12. Regulamin zwrotów za dojazdy (pracownik/samozatrudniony)(Pdf)
 13. Ankieta - potrzeby szkoleniowe (przedsiębiorstwo) (Pdf)
 14. Ankieta - poziom motywacji (pracownik/samozatrudniony)(Pdf)